Powiatowy Turniej Strzelecko –Obronny

24 września w Zespole Szkół Rolniczych odbył się „Powiatowy Turniej Strzelecko- Obronny” dla klas VIII szkół podstawowych. Turniej objęty został honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty, a także Starosty Prudnickiego, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . Gospodarzami turnieju byli uczniowie klas mundurowych, nauczyciele ZSR. Celem imprezy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych idei klas mundurowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży sprawności fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem.

Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:

 1. Strzelanie bezogniowe z karabinka pneumatycznego.
 2. Rzut granatem treningowym – na odległość.
 3. Rzut granatem treningowym –  do celu.
 4. Test z przepisów ruchu drogowego (przeprowadzany przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Prudniku).

W turnieju wzięło udział 8 drużyn z następujących szkół:

 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance
 7. Niepubliczna Szkoła w Dytmarowie
 8. Szkoła Podstawowa w  Lubrzy

Przydzieleni do każdej drużyny przedstawiciele klas mundurowych stanowili przewodników dla młodszych kolegów. W przerwie rywalizacji można było obejrzeć stanowiska informacyjne przygotowane przez przedstawicieli  WKU z Kędzierzyna Koźla oraz stoisko Komendy  Powiatowej  Policji z Prudnika. Oba stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników turnieju.

W przerwie w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji uczniowie klas mundurowych częstowali uczestników ciastem oraz rozgrzewającą grochówką przygotowaną przez uczniów klasy gastronomicznej .

Miejsca na podium zajęły drużyny:

I miejsce Niepubliczna Szkoła w Dytmarowie

II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance

III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce

Po zakończonym turnieju Opolski Wicekurator Oświaty, Komendant Powiatowej  Policji w Prudniku, Wicestarosta Prudnicki, przedstawiciel WKU z Kędzierzyna –Koźla rozdali zwycięskim drużynom puchary i nagrody rzeczowe. Przyznano także nagrody indywidualne dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach. Turniej uwieńczono pamiątkowymi zdjęciami.